Anunțuri

EURO 200

20 Mai 2020

În contextul epidemiologic actual, pentru a facilita accesul la învațământ, Ministerul Educației, prelungește termenul pentru aplicare în cadrul programului EURO...

Join Dalli Group

18 Mai 2020

Vrei să faci parte dintr-o companie de renume și să înveți de la cei mai buni specialiști? Hai pe Zoom,...

Zilele Carierei Online - detalii conferițe

12 Mai 2020

Salvează linkul conferinței la care dorești să participi. Nokia: https://zoom.us/j/96062324878 Huf: https://zoom.us/j/97083672681 Dalli Group: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNlMzA2YTUtZmUwZS00NWNkLTlhNTUtYjYzZTFiNmUxNzFj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22b68e9037-d489-44d4-bab8-bb812dc20a50%22%2C%22Oid%22%3A%228f8f0b47-5666-4125-bb25-aaca02e182ca%22%7D Accenture: https://zoom.us/j/98526857736

Despre noi

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) cu misiunea de a asigura o cât mai bună informare, orientare profesională şi integrare socială a studenţilor....

Citește mai departe

Regulament de Organizare și Funcționare a CCOC

Galerie foto