Anunțuri

Ministerul Educației și Cercetării desfășoară și în acest an programul EURO 200, prin care studenții pot beneficia de sprijin financiar în vederea achiziționării unui calculator, dacă se încadrează în criteriile de selecție.

„Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea: a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 15"; tastatură, mouse optic; b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15"; rezoluţie minimum 1.366 x 768; DVD; c) pentru netbook sau echivalent - procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10”.

Potențialii solicitanți pot depune cerere, până în data de 14 aprilie 2020, la secretariatele facultăților. Ulterior, solicitările vor fi verificate și validate la nivel de facultate, iar cele care corespund condițiilor stabilite de minister, vor fi transmise către CCOC, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie 2020, pentru a putea fi procesate mai departe.

Mai multe detalii puteți afla accesând portalul edu.ro.

Cerere de grupare pentru studentii din anul I, anul universitar 2019 - 2020

Cererea va fi completata apoi scanata si transmisa pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Universitatea Politehnica Timișoara acordă, din venituri proprii extrabugetare, burse sociale speciale studenților cu rezultate bune la învățătură, dar cu o situație familială precară din punct de vedere financiar.

Prin prisma acestui fapt, în perioada 22 mai – 5 iunie 2019 , studenții din cadrul UPT, care sunt eligibili pentru respectivele burse, trebuie să depună la secretariatul facultății de care aparțin un dosar care să conțină următoarele acte justificative:

 1. cerere tip, conform modelului atasat;
 2. foaie matricolă parţială;
 3. copii ale certificatului de naştere al fraților preșcolari și al actului de identitate al solicitantului precum şi ale celorlalţi membrii ai familiei sau certificat de căsătorie, după caz ;
 4. adeverinţa de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi sau surori, după caz;
 5. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:
 6. adeverinţă din care să rezulte faptul că unul sau ambii părinţi ai solicitantului deţin sau nu teren agricol (de la Primărie) ;
 7. adeverinţă de venit net al mamei şi tatălui, adeverinţă/cupoane de şomaj sau de pensie, în funcţie de situaţie, pentru lunile solicitate și pentru bursele sociale din cadrul regulmentului de burse;
 8. adeverinţă (de la Administraţia financiară) din care să rezulte dacă familia mai are sau nu alte venituri impozabile;
 9. declarație pe proprie răspundere dacă studentul realizează sau nu venituri;
 10. extras de cont bancar – în vederea virării ulterioare a banilor pe card.

În cazul în care solicitantul nu poate depune la dosar actele de venit în original, va putea depune copii ale acestora după ce în prealabil acestea au fost validate ca fiind conforme de către secretariatul facultăţii.

Bursele sociale speciale se pot acorda, de asemenea, în cazuri excepționale, și solicitantilor care au cel mult 2 restanțe. Prin cazuri excepționale se pot înțelege:

a.îmbolnăviri ale solicitantului, dovedite cu acte medicale, care necesită spitalizare ori impun imposibilitate de deplasare, pentru o perioadă mai lungă de 1 lună, în timpul perioadelor de transmitere a cunoştinţelor;

 1. îmbolnăviri ale solicitantului, dovedite cu acte medicale, care necesită spitalizare ori impun imposibilitate de deplasare, pentru o perioadă mai lungă de 4 zile, în timpul sesiunilor;
 2. decesul membrilor familiei (părinţi, fraţi, surori, bunici) în timpul anului universitar în curs;
 3. deținerea de către studentul solicitant sau de către unul din părinții acestuia a calității de “Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989” sau “Erou-martir”, atestată prin certificat eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, însoțit de brevet semnat de Președintele României și având una dintre mențiunile: rănit, reținut, rănit și reținut, remarcat prin fapte deosebite.

Dat fiind faptul că Universitatea Politehnica Timișoara este și un promotor activ al responsabilității sociale, în cadrul UPT se acordă în mod ocazional și ajutoare sociale speciale, solicitarea cărora se pretează în următoarele situații:

 1. în cazul unor accidente grave suferite de student;
 2. dacă solicitantul este într- o stare de sănătate gravă;
 3. în cazul altor situaţii speciale ce reclamă acest ajutor; stabilirea acestor situații este de competența Consiliului de Administrație.

Pentru obţinerea acestuia, studenții trebuie să depună la secretariatul facultăţii un dosar care să cuprindă aceleaşi acte ca şi în cazul bursei sociale speciale (atenţie: Cerere tip conform modelului atasat); în plus mai trebuie ataşate la dosar acte doveditoare ale situaţiei speciale pentru care se solicită ajutorul (act de deces etc.).

 

Cerere

Tabel centralizator

Conform noilor reglementări, Universitatea Politehnica Timișoare are alocate 215 locuri pentru studenții care vor să participe la programul Tabere 2019.

Anexa

În acest an, Ministerul Educației Naționale, pune la dispoziția studenților Universității Politehnica Timișoara, 188 de locuri în tabăra de vară. Până în data de 17 mai, se pot depune la secretariatele facultăților cererile pentru ocuparea unui loc în tabără.

 

Ordin 513 - metodologie tabere studențești

Metodologia pentru tabere studențești 2019

Anexa 2

Lista elevilor selectati pentru a primi bursa in valoare de 1000 lei, oferite de catre Universitatea Politehnica Timisoara in luna martie 2019 se poate consulta aici

Subcategorii