Aceasta pagina se adreseaza in principal studentilor dar si absolventilor UPT, elevilor care doresc sa se indrepte catre UPT si companiilor care doresc sa interactioneze cu UPT studentii si absolventii sai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLUNTARIAT
 
 
Licenţă
 

Licenta UPT
Specializarile  in care UPT organizeaza Programe de studii de LICENTA in anul universitar 2013-2014

Nr. crt

Facultatea

Domeniul de ierarhizare/licenţă

Programul de studii

1

Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei, lb. engleză

Computer and Software Engineering

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

Informatică

Informatică

Informatică, ID

2

Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură

Mobilier si amenajări interioare

3

Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

 

Inginerie chimică

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

Chimia şi ingineria substanţelor organice, carbochimie şi petrochimie

 

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

Ingineria mediului

 

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

4

Construcţii

Inginerie civilă

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

Căi ferate, drumuri şi poduri

Construcţii civile, industriale şi agricole

Inginerie civilă, lb. engleză

Civil Engineering

Inginerie civilă, lb. germană

Bauingenieurwesen

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

5

Electrotehnică şi Electroenergetică

Inginerie electrică

Electrotehnică

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

6

Electronică şi Telecomunicaţii

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, ID

Inginerie electronică şi telecomunicaţii, lb. engleză

Techniques and Systems for Telecommunications

7

Inginerie Hunedoara

Stiinţe inginereşti aplicate

Informatică industrială

Inginerie electrică

Electromecanică

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

Ingineria elaborării materialelor metalice

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

Inginerie şi management

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

Inginerie economică în domeniul mecanic

8

Mecanică

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor

Inginerie industrială

Ingineria sudării

Maşini unelte şi sisteme de producţie

Tehnologia construcţiilor de maşini

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

Sisteme şi echipamente termice

Vehicule pentru transportul feroviar

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi  a traficului

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

Robotică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

9

 

Management în Producţie şi Transporturi

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

Inginerie economică în construcţii

Inginerie economică industrială

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

10

Ştiinţe ale Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare

 
MULTIMEDIA
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de contact
 

Cladirea Rectoratului UPT
P-ta Victoriei, Nr. 2, Etaj 1, Sala 111
Timisoara, Romania

Tel/Fax 0256 403163
ccoc@upt.ro
http://ccoc.upt.ro
 
Doresc informatii legate de:
 
Studenti
Absolventi
Elevi
Companii
Copyright © 2019 CCOC. Toate drepturile rezervate
Royalty
Web design by